Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Pero Jelačić (pad); Pero piše: I ja sam bio aktivan clan Aerokluba Sarajevo - padobranska sekcija, u vrijeme kada je predsjednik kluba bio g. Ilija Roljic. Moj instruktor je bio g. Joco Mandic. To je bio period 1984.-1988. godina


slika