Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Radomir Jovanović Fufu (pad)  Gost iz Srbije koji je godinama studirao u Sarajevu i aktivno skakao u Aeroklubu. Vrhunska Raja i zajebant. Trgovac. Sada živi u Beogradu


slika , slika