Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Fadil Karamehmedović Kafa (jed,mot)


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , , slika , , slika , , slika , slika , , slika


 

email fadil@myway.com
skype  

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država Danska
grad  
adresa