Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Nikola Kolar (mot), otišao u Pan Adriju; Cile mi kaže: "Nikola je došao u naš klub da bi ostvario nalet za profesionalnu dozvolu. Rođen je u Ozlju kraj Zagreba gdje mislim da i danas živi. Osnovnu motornu obuku je završio u Švedskoj radeći u fabrici Volvo na montaži zadnjih - pogonskih osovina te je tako plaćao letenje. Kasnije se vratio u Jugu i u našem klubu letio krajem šezdesetih godina. Ovdje ga vidimo na slici kada je došao u Zalužane na naš početnički internat 1967. godine da ubije koji sat. Sedamdesetih godina je letio u poljoprivrednoj avijaciji Pan Adrije, a da li je kasnije prešao u saobraćaj, to ne znam. Znao sam ga kao vrlo prijatnog i komunikativnog čovjeka - prava raja.


slika