Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Slobodan Kosovac - Slobo (nast jed, nast mot); Upisao se u Aeroklub u jesen 1962. Završio jedriličarsku obuku 1963 u Novom Travniku; Poginuo u autu kod sportskog aerodroma na dan avijacije 21. maja 1977


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,naredne 4 fotografije su snimljene par sati prije Slobine smrti u saobraćajnoj nesreći kod Kule: slika , slika , slika , slika , slika , slika