Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Fahrudin Kreštalica Krešta (jed, mot), rođen 02.05.1969. u Sarajevu; član AK od 1984; Početkom 1985. krenuo na teorijsku nastavu, ali te godine nije uspio dogurati do praktične obuke. Ponovo krenuo 1986 i "uspio se utrpati" na praktičnu obuku među 6 početnika


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika slika , slika , slika , slika , slika