Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Miroslav Krstić - Krle (pad)  PREMINUO


slika 1.48 , slika 1.50 , slika 1.674 , slika 1.670 , slika 1.673 ,slika , slika