Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Omer Kulić - Kula (pad, jed, mot); nastavnik padobranstva, sada u Sarajevu


slika , slika , slika , slika , slika , slika , tekst, tekst, tekst, slika , video, slika , slika , fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika, slika, slika , slika , slika , slika, slika ,slike sa Seletove dženaze (1, 2), slika , slika , slika , slika , slika