Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Bogosav Lalović - Boban (mod) - Rođen 1940 god. Upisan u AK sarajevo 1953. godine. Živi trenutno u SAD


slika