Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Mato Lapenda (nast mod); Preminuo u Sarajevu 20. juna 2019.


slika , slika , slika ,slike sa Seletove dženaze (2, 3, 4, 8)


JOŠ JEDAN OD OSNIVAČA AEROKLUBA SARAJEVO JE OTIŠAO NA NEBO: LAPENDA MATIJA - MATE 

 

 

Puno je učinio školujući hiljade (bukvalno) djece da prave aero modele i vodeći ih Pragom na Butmir. I jedan mali detalj: ja sam se upisao u Modelarsku sekciju Aerokluba Sarajevo 1953. kao trinaestogodišnjak. I šta mislite ko mi je bio nastavnik u radionici u Logavinoj? MATE NARAVNO!

 

Neka mu je slava i vazda samo malo vjetra, da modeli lakše penju.