Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Mato Lapenda (nast mod); sada u Sarajevu


slika , slika , slika ,slike sa Seletove dženaze (2, 3, 4, 8)