Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Boro Lasica - (sekr, jed, mot); položio 1948: "A" na Mojmilu (na gumi) i "B" na Butmiru na vitlu, PREMINUO 15. septembra 1983


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , tekst, slika , slika , slika , tekst,slika