Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Branko Ličen (jed); Upisao se u Aeroklub u jesen 1962. zajedno sa mnom i Skobom Kosovcem. Završio jedriličarsku obuku 1963. u Novom Travniku.


 slika , slika