Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Miodrag Lučić Lule (mot)rođen 11. novembra 1950, u Aeroklubu od 1966. U januaru 1966 krenuo na teoriju za jedriličarski kurs. Te godine bio na internatu u Livnu, onom velikom, a iduće, 1967, na motornoj obuci u Zalužanima. Sada (2011) leti za AIR PINK.


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika