Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Zdravka Marić-Rajković (pad) Završila obuku 1972 zajedno sa Desom i Dubravkom, koju sam dobro poznavao, (sve tri su bile u mojoj grupi na obuci), ali ubij me (kaže Musa), Dubravkinog prezimena ne mogu da se sjetim.