Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Radmilo Matić - Mišo (mod) PREMINUO 19. maja 2002


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , rekord , priznanje , priznanje , priznanje , prvak , prvak , priznanje , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika, slika , slika