Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ratko Milanović Brico (mot, sekr) PREMINUO 8. marta  1984


slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1967, slika , slika , slika , slika , tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,slika , slika ,