Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ladislav Miletić - Braco (mod, upr, pad, jed, mot) - član Modelarske škole 1945; Jedan od 33 polaznika Modelarske škole Aerokluba Sarajevo 1945, trideset i troje veličanstvenih, kako sam ih ja nazvao. Ta škola je ona klica iz koje je naš klub ponikao. Poginuo na aeromitingu na Sokocu 27. jula 1961


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika


 


Moris Moške Albahari:

27 juli 1961

Nakon proslave otvaranja novog sportsko-privrednog travnatog aerodroma u Stojkovićima kod Novog Travnika, planom leta razrađena je taktika: polijetanje u 10.10h; maršruta Travnik-Sokolac letiće se u desnom stepenu, radi bolje tehnike praćenja, jer je u to vrijeme sunce sa desne strane. Radi detaljnijeg planiranja, doletio sam tog jutra iz Sarajeva u Kasapoviće avionom Fieseler Storch - Rodom i poveo avio-mehaničara Jurković Petra Peru, kao pojačanje u pripremi aviona za višečasovno letenje, tog dana. Čitavu organizaciju ovog zadatka, vodio je komandir eskadrile Blagojević Milorad Blagoje, koji je trebao da leti kao desni pratilac. Bolovao je od čira na dvanaestopalačnom crijevu. Sat prije polijetanja dobio bolove, tako da je odvežen u ambulantu. Zamijenio sam ga ja. Postroj je bio ovakav:

VOĐA GRUPE

Miletić Ladislav Braco

Pavlović Dragić

    I PRATILAC

    Šavija Đordje Cike

    Ćasar Emil

        II PRATILAC

        Šavija Bogdan Boke

        Albahari Moris Moške

 

Šta se dalje događalo, najbolje će kazati slika koju je pripremio Mocin sin, Dado