Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Dragoslav Milivojević (jed); PREMINUO 26. juna 2007; čuven po jednom višesatnom jedrenju u Vaji iznad Trebevića, kada mu je odletila kabina par minuta poslije otkačinjanja. Urlali smo od smijeha jer je svakome mahao rukom kako smo se mimoilazili


Slika , Slika , Slika , Slika , Slika , Slika , Slika , Slika , Slika