Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Namik Muderizović (akt), PREMINUO 10. juna 1986; član upravnog odbora kao jedan od direktora Privredne Banke Sarajevo


slika , slika