Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Musaib Muhidinović (jed), generacija 1972, PREMINUO u Sarajevu 14. maja 2006.


slika


Musaibova sestra Vilmana Muhidinović mi je 21. februara 2019. poslala podatke o Musaibovom životu i smrti.

Musaib Muhidinović rođen je 24. avgusta 1950. u Sarajevu, u starom gradu u Kozaračkoj ulici (sadašnja Očaktanum) na broju 72. U starom gradu u Saburinoj je završio osnovnu školu. Završio je treću Gimnaziju, a potom PRIMAT- odsjek geografija. Nije radio kao profesor. Radio je U hidrometeorološkom zavodu. Umro je 14. maja 2006. godine u Sarajevu i sahranjen na Grlića brdu. Umro je od melanoma. Iza njega su ostale dvije kćerke i žena.
On nije bio samo u Aeroklubu, nego se bavio i džudoom, skijanjem, streljaštvom, i u svemu je bio uspješan. Znam da je i nagrade neke dobivao jer se aktivno bavio streljaštvom.
Cijeli rat proveo je u Sarajevu i od prvog dana bio angažovan u armiji BiH.
Veliki čovjek, brat, otac, muž..
Lp