Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Faruk Mujagić (mod) (iz '57-'65), "gumenjak" učestvovao u ekipi A/K


slika , slika , slika