Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Rasim Mujagić (jed)

13. avgusta 2016. javio se Rasim Mujagić, PRVI PUT. Ovo je napisao:

Rasim Mujagić 1949.

Član od 1968. do 1972.

Osnovnu obuku završio u Rajlovcu od.10.07. do 05.08.1968.

Nastavnici:

Bračika Živoin i Sićo (zaboravio ime)

Kontrola: Kukura Arsen-Kuko

Letio do 1972. do odlaska u vojsku, a nakon vojske iz porodičnih razloga nisam mogao nastaviti

Sada živim u Sarajevu

 


slika ,slika ,slika ,slika