Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Fatima Fata Mušić (mot). Prva žena pilot u Bosni i Hercegovini! Počela je školovanje 1948, a "diplomirala" na avionu "Trojka" 1950, o čemu postoji uredno SVJEDOČANSTVO! i dokumentacija.


slika ,slika , slika , slika