Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Zlatan Nezirović (pad), član kluba od 1988


slika , video, video;


 

 

zlaja@bih.net.ba; +387 61 191 976; Sarajevo