Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Omer Ništović (pad), UBIJEN od snajpera. Čovjek nevjerovano jake fizičke konstitucije. Stalno je obarao rekord niskog ovaranja padobrana. Sjećam se prilike kada smo stajali na travi podalje od betonke ispred hangara i gledali njegov skok. Kada nam je zašao za hangar sa lepršajućom kobasicom iza sebe, svi smo potrčali da ga ostružemo sa trave. A on stoji i otresa prašinu i kaže: "e umalo da se zajebem"


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika