Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Aleksandar Saša Novaković (mod)  na ovu listu prijavljen 19. marta 2011; za sebe kaže: 1951,  rođen u JNA, a od 1956. živio u ulici Todora Švrakića, odmah iza leđa (tada) novoizgrađene  stanice milicije u Logavinoj. .....  Mi, komšijska djeca, smo svi bili u Aeroklubu, dok nas nisu raznijele one više škole i druga pubertetska zanimanja. Ali, Butmir i dječačka sjećanja - zauvijek ostala.