Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Nišava Novaković - Kačmarčik (pad); PREMINULA u Zadru 2. jula 2007.  Generacija 1949. Nišava Novaković je 1951. Titu predala štafetu ispred VSJ.


slika , slika , slika , slika , slika


Neno kaže: Dobro se sećam Nišave Novaković imala je nekih 15-16 godina 1949. Bila je veliki aktivista (SKOJ, čini mi se), energična, vrelo otvorena i vrlo pristupačna u drugarskim odnosima. Prava raja, mada malo i na svoj način tj jasno politički obojena, što nije bio inače opšti slučaj. Bila se upisala u padobransku sekciju, ali neznam dali je skočila ni kada.

U časopisu "Nova žena" iz 1951. godine izašao je tekst i slike kada je Nišava predavala štafetu Titu u ime VSJ.