Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Zlata Osmić Živkov (jed, mot).  Generacija pilota 1949.-1952. godine. Završila je jedriličarsku obuku A, B i C i letila je na jedrilicama "Vaja", "Čavka" .. Završila je motornu obuku na avionu "Trojka" (školski program sa laširanjem i akrobacijama). To je generacija Šavije itd. Instruktori su joj bili Moris Albahari i Selak. Sa njom je na letenju bila i Nišava Novaković koja je Titu predala štafetu ispred VSJ.


slika ,slika ,slika ,slika , slika 6.59 , slika 7.37 ,slika ,slika ,slika 7.38 , ,slika ,slika ,slika ,slika