Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Enver Paloš (nast pad), PREMINUO 12. januara 2015 u Sarajevu


slika , slika , slika , slika , slika , slika , tekst, slika , slika , slika , slika slika , video, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika 1.670 , slika, slika, slika , slika , slika , slika , slika