Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Savo Poljčić (pad); Generacija 1965 ili 1966. Do rata živio u Sarajevu, (imao kuću na Mostarskom raskršću.) Aktivno se bavio padobranstvom, nije učestvovao na takmičenjima. Ne znam gdje se trenutno nalazi


slika