Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ljubomir Pranjić - Prnja (nast jed, mot); nastavnik jedriličarstva; sada u Švedskoj


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1985, video Butmir 1985, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, slika , video, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,, , slika , slika , slika , slika , slika , ,


 

email ljubomirpranjic@hotmail.com
skype  

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država Švedska
grad  
adresa