Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Željka Praštalo, danas Zoranović (jed); početnička obuka 1980; živi u Torontu


slika , slika , , slika , , , , , , , , , ,