Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Gojko Radić (pad), Mirčetov brat, PREMINUO 30. marta 2007, oficir JRV i prvi instruktor padobranstva u našem Aeroklubu. Prvi časovi teoretske nastave padobranstva odžane su u Nižoj mješoviroj gimnaziji koja se je nalazila kod hotela Bristol, Stara željeznicka stanica


slika , slika