Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Žarko Radukić (doktor), PREMINUO u septembru 1970.

Radio je kao ljekar, zato su ga zvali Doktor, na starom Aerodromu Butmir - saobraćajnom od 61 do 69, a onda kad se izgradio novi, sadašnji aerodrom 1969, prešao je tamo i ostao do septembra 1970 kad je umro. Pošto je tada saobraćaj bio "izuzetno gust", imali su jedan avion ujutru i jedan uveče, onda je on volontirao kao ljekar u aeroklubu, odnosno na livadi, čak i kad je prešao na novi aerodrom, uvijek kad je mogao išao je da bude na livadi. Devet godina je bio vrlo aktivan u svim aktivnostima i posebno što je omogućavao obuke i letenje, jer čak i onda smo morali imati medicinsko osoblje na zemlji.


slika