Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Martin Rajić (jed), posljednja generacija sarajevskih jedriličara, 1991! Martin kaže: "laširali to ljeto pa imali zabranu od mjesec i po zbog rata u Sloveniji i onoga koje je počinjao u Hrvatskoj."