Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Krunoslav Raspudić (mod), PREMINUO 8. jula 2011. Za Kruninu smrt sam saznao od Dževde Buzadžića 8. novembra 2011.


slika , slika , slika