Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Daniel Rodić (nast jed, mot); rođen 06.03.1970, krenuo na jedričarsku obuku 1986; sada u Južnoafričkoj Republici


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika