Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Almas Rudalija (jed, mot), Dedin sin, sada u Washington DC, USA


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika


 

email rudy_pa2003@yahoo.com
skype  

telefon kućni

 

telefon mobilni

 
telefon 3  
telefon 4  
država USA
grad  
adresa