Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Osman Rudalija - Dedo (kont, mot) PREMINUO 5. oktobra 2000


slika , slika , slika , slika , tekst, slika