Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


Franjo Savarić (meh). Evo šta je Moco Albahari napisao 30. decembra 2011 o Franji:

Franjo Savarić avio mehaničar rodjen je u Kiseljaku ali ne znam kada - vjerovatno kao i ja 1930 ili 32 g. Kao  avio mehanik više se bavio kao Minić Jakša popravkom napuklina na platnenoj prevlaki aviona i jedrilica. Bio jako vrijedan  dobroćudan.

Uz rad na Butmiru uporedo je studirao mašinstvo drvni smjer, jer mu je taj studij otvarao mogućnost za više zvanje u ljestvici aviomehaničara, koji su tada 80-tih godina uglavnom opsluživali avione platno-drvo PO-2, Tiger, U-2, Aero-2  Aero-3 i F, zatim DAR-9 Fiseler Storch, Buckeri itd. A posebno jedrilice.

Negdje  oko kraja 7-me decenije prošlog stoljeća, Franjo je diplomirao i oženio se vjerovatno sa mladom iz Kiseljaka. I preselio u Kiseljak, kada i prestaje aktivnost i služba u Vazduhoplovnom savezu i Vazduhoplovnom centru Butmir.

Uz ovaj prednji uvod o Franji treba reći i slijedeće:

Kao svi mi prilikom studija, školovanja, rada, imali smo interes za pojedini segment grana tehnike. Franjo je izabrao turbo, hidrokrilne i stapne pumpe. To mu je bila i tema njegovog diplomskog ispita, kojeg je mentorisao Dr. prof Joisp Bać. On je namjerno izabrao Franji tu temu, jer ga je poslao u Kiseljak gdje je Franjo od prirodnih prelivnih izvora  kisele vode otvorio eksploataciju  modernijim  dubinskim crpkama, a posebno se posvetio i analizi kemijskog sastava pojedinih izvorišta.

Ne znam dali je živ nisam ga vidio od nekih 8-tih godina prošlog vijeka.

Ćao i vozdra svima.    

Moris Albahari