Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Bećir Šejtanić (sekr), PREMINUO u Sarajevu 8. januara 2018.


slika , slika , video Butmir 1986, video Butmir 1986, slika , fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, slika , slika , , slika , slika , slika , slika , slika , slika , , , slika


 

8. januara 2018. u 69. godini preminuo je BEĆIR ŠEJTANIĆ.

Bećir nije bio član neke sekcije, ali je obavljao više dužnosti u vazduhoplovnom sportu i vazduhoplovstvu uopšte. Bio je sekretar Aerokluba Sarajevo i sekretar Vazduhoplovnog saveza Biosne i Hercegivine kao i direktor Vazduhoplovnog servisa republičkih organa SR Bosne i Hercegovine. Neka mu je vječna slava.