Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Ferid Solaković - Žilo (mod); rođen 01.12.1939, član AK od sredine pedesetih, prvo je bio jedriličar; PREMINUO 14. decembra 1975


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , dokument , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , , (kćerka Sabina)