Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Vlajko Stamenković (meh); Vlajko je ispred Vazduhoplovno-tehničke službe Komande RV bio postavljen u Vazduhoplovni savez BiH kao referent za vazduhoplovnu tehniku koju je ta Komanda dodijelila Savezu na upotrebu. Bio je iskusan vazduhoplovni mehaničar, dao je nemjerljiv doprinos u održavanju ispravnosti kompletne vazduhoplovne tehnike, posebno u oblasti provođenja Propisa koji regulišu tu oblast. Ovo je moje skromno mišljenje (Prodan), najbolje bi to potvrdile njegove kolege


tekst, slika , slika, slika