Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Nusret Taševac - Mali Taš (pad, nast jed, nast mot); rođen 14.05.1954 u Sarajevu; sada u Utahu - SAD


slika , slika , video Butmir 1985, video Butmir 1986, video Butmir 1986, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, fotos Bobana Voinova, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,slika ,slika ,slika , slika , slika , slika , , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , , slika , , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slikaPoslao slike za sajt: