Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Anton Testen (mod, mot), član Aerokluba Sarajevo od 1948!  PREMINUO 22. maja 1999


slika , slika , slika