Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


  Dragoljub Tomašević Top (pad); Bio aktivan do 1957-tih (izvor: Lazo Dimić: Top je bio aktivan tacno do 1957,ali u Aeroklubu Vogosca. Ovaj Aeroklub je osnovan (kao istureno odjeljenje AK Sarajevo) negdje oko 1955. Osnivac je bio "PRETIS",a prvi predsjednik je bio Dzafer-prezimena se ne mogu sjetiti. Najaktivniji clanovi su bili padobranci Tomasevic, Isovic Fevzija, Rudo (slomio nogu prilikom doskoka na Butmiru 1957(???) i poslije toga nije vise skakao. Skakalo se na Butmiru i Rajlovcu iz "JULKE", a prvi skokovi iz Polikarca. Najuspjesnija je bila padobranka Bosa-Crnogorka (prezime ???) - drzavni prvak (pojedinosti sam zaboravio). I Sunara je bio clan ovoga kluba. Ja takodje. Marija Buncic (kasnije, supruga Nikole Krsica) bila je clan padobranske sekcije.Ne mogu se sjetiti da li je skakala.)