Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Stanko Tomašević - Čep (nast jed, nast mot); PREMINUO 10. maja 2004


slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1967, slika , slika , tekst, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika