Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Snježana Trbonja (pad); vice prvak na Prvom Svjetskom PARA-SKI u Sarajevu 1987, sada u Holandiji


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , video, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika ,slika , , slika , slika