Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Branko Živanović (pad), PREMINUO 26. februara 2009. u 52. godini (javio sin Ivica 25. februara 2014.)


slika , slika , slika