Klik na link slika će vas odvesti na tabelu gdje je ta slika predstavljena malom sličicom - thumbnail-om, koja će bit prva odozgo na lijevog strani, gdje su navedeni svi raspoloživi relevantni podaci o toj slici, ono ko, šta, kada, gdje...


   Muhidin Zlatar - Hido (jed, mot), sada u Sarajevu


slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , video Butmir 1967, slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika , slika  , slika  , slika  , slika  , slika 


Posipanje pepelom: sve crno-bijele slike mi je Hido dao još u junu 2007. Ne znam kako mi se to desilo, ali od druge do jedanaeste slike sam propustio da stavim ovde sve do 20. januara 2016, kada mi je Hido to napomenuo na sahrani Hrvoja Tavre. Vadiona je "ko radi taj i griješi". Hido, molim te izvini. Dejan.